Un hangar privat construit pe aeroportul Tatoi chiar îi afara Atenei, cu o deschidere de 60 de metri si usi pliante construite personalizat.